Organizatorzy konferencji

Instytut Europeistyki UJ

Instytut Europeistyki jest częścią Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Powstanie Instytutu związane jest z powołaniem w 1993 roku Międzywydziałowego Zakładu Studiów Europejskich UJ.

Naszą działalność dydaktyczną i badawczą cechuje interdyscyplinarność: problematykę europeistyczną rozpatrujemy z perspektywy nauk antropologicznych, ekonomicznych, kulturoznawczych, politycznych, prawnych i socjologicznych. Prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie europeistyki oraz pierwszego stopnia w zakresie integracji europejskiej (w zamiejscowym oddziale w Zakopanem). W roku akademickim 2008/2009 uruchomimy na kierunku europeistyka specjalność niemcoznawstwo. Prowadzimy samodzielnie bądź we współpracy z europejskimi partnerami anglojęzyczne programy studiów magisterskich: MA in Euroculture, MA in European Studies, International Masters in Economy, State and Society (IMESS), International Masters degree Programme in European Studies (IMPREST). Przykładem naszej aktywności badawczej jest realizowany w ramach 6. Programu Ramowego projekt Reconstituting Democracy in Europe (RECON).

Instytut Socjologii UJ

Działalność naukowa i edukacyjna Instytutu Socjologii jest odbiciem zarówno bogatej tradycji, jak i obecnych, zróżnicowanych zainteresowań badawczych jego pracowników. Dzieje krakowskiej socjologii uniwersyteckiej sięgają końca dziewiętnastego wieku. Po zmiennych kolejach różnych inicjatyw, w 1930 roku doszło do utworzenia Katedry Etnologii i Socjologii. Przez wiele lat ośrodek rozwijał się naukowo, stając się wreszcie jednym z najlepszych zarówno w Polsce, jak i na terenie Europy. Jedna z kluczowych właściwości Instytutu jest udział jego pracowników i studentów w ogólnopolskiej oraz światowej współpracy naukowej i dydaktycznej; jako symbol można potraktować fakt, iż Piotr Sztompka pełnił funkcje prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (International Sociological Association).

Koło Naukowe Europeistyki UJ

Koło Naukowe Europeistyki powstało w marcu 2006 roku przy instytucie Europeistyki UJ.

Jest prężnie działającą grupą studentów, czynnie angażujących się w życie naukowe oraz społeczne. Na swoim koncie ma organizację wielu konferencji, wyjazdów naukowych oraz akcji promujących  integrację europejską. Na szczególnie uznanie zasługują wyjazdy studyjne do Lwowa, Santiago de Compostela ( w ramach projektu "Droga Europy") oraz wydawanie licznych publikacji naukowych. Poprzez dyskusje, debaty, wieczory filmowe, współprace międzyuczelniane, happeningi studenci chcą odkrywać swoje dziedzictwo.  Organizacja liczy obecnie około 60 osób

Koło Naukowe Studentów Socjologii

Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało reaktywowane w marcu 2004 roku.

Obecnie należy do niego 50 osób. Swoją działalność rozwija w sekcjach Antropologii, Badań społecznych, Medialnej, Reklamy, Socjologii krytycznej oraz Socjologii Władzy i polityki. Każda z tych sekcji realizuje różnorodne projekty, w tym: badania, działania popularyzatorskie i promocyjne, konferencje, spotkania z ekspertami i pokazy filmowe. Koło Naukowe Studentów Socjologii stanowi zarazem forum wymiany poglądów oraz spełnia ważną rolę integrującą społeczność studentów Instytutu Socjologii.