Ogólny opis paneli konferencyjnych

Konferencja podzielona jest na sześć paneli:

  • civil society
  • instituional aspects
  • culture
  • economy 
  • civic participation
  • nation, patriotism, nationalism

W każdym panelu studenci studiów dotoranckich oraz pracownicy naukowi uczelni prezentować będą rezultaty swoich badań. Czas przeznaczony na wystąpienie jednego panelisty wynosi 20 minut. Po nim zaś będzie czas na zadawanie pytań, zarówno tych kontrowersyjnych, jak i tych, które pozwolą w szczegółach poznać programy badawcze współuczetników

poniżej dostępny jest ostateczny program konferencji w wersji pdf.

TCEE Program